2018. Március 19. Hétfő
József napja

valuta árfolyam


EFOP-1.2.1-15 - Védőháló a családokért


A pályázat célja:
A konstrukció célja a család társadalmi szerepének megerősítése, a családi kohézió növelése, a családok életvezetési kompetenciáinak fejlesztése, elősegítve a fiatalok családi életre való felkészülését, a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét,ösztönözve a generációkon átívelő együttműködést, valamint szolgáltatásokkal segítik a krízishelyzet megelőzése és támogatják a már krízishelyzetbe került családokat.

A beadás kezdete - vége:
2016.06.27 - 2018.06.27

Kedvezményezettek köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet kizárólag azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek: a. a szervezet főtevékenysége vagy további tevékenységei között szerepel a TEÁOR nómenklatúra3 szerinti TEÁOR 8560 vagy TEÁOR 8790 vagy TEÁOR 8891 vagy TEÁOR 8899 vagy TEÁOR 9499 tevékenység, amelyet az állami adóhatóság a Felhívás megjelenésének napját megelőzően nyilvántartásba vett és b. a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerint az alábbi besorolások valamelyikébe tartoznak: ? Egyéb alapítvány (GFO 569) ? Egyéb egyesület, (GFO 529) ? Egyéb szövetség (GFO 517) ? Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572) ? Nonprofit részvénytársaság (GFO 573) A fent felsorolt szervezeteken kívül konzorciumi partnerek az alábbiak lehetnek: ? Egyházi jogi személyek (GFO 55)

minimum - maximum pályázható összeg:
20 000 000 - 40 000 000

Összes keret:
6 200 000 000

Bírálat:
standard kiválasztási eljárásrend

A pályázat dokumentumok ide kattintva érhetők el.

VISSZA